โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า ที่ตั้งโรงเรียน 053 960870 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ผอ.สังวาลย์ บุญมาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน 053 - 960870 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อ.มานพ ทองทา เว็บมาสเตอร์ 053-960870 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย