พิมพ์

ประวัติและผลงานของ คุณครูเกสร สัธนะพรรณ

เขียนโดย Super User. Posted in ประวัติและผลงานครู

นางเกสร สัธนะพรรณ

บ้านเลขที่ 22 ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร  053 - 302286 มือถือ  085 - 0366236
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
งานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่
- ประจำชั้น ป.2
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
- เจ้าหน้าที่พัสดุ