พิมพ์

ประวัติและผลงานของ คุณครูโสภา เตจ๊ะสุ

เขียนโดย Super User. Posted in ประวัติและผลงานครู

นางโสภา เตจ๊ะสุ

บ้านเลขที่ 3/6 หมู่ที่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โทร  053 - 391107 มือถือ  081 - 9508939
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
งานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่
- สอนประจำชั้น ป.1
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
- งานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
- อนามัยโรงเรียน
- การจัดการศึกษาพิเศษ