พิมพ์

ประวัติและผลงานของ คุณครูผ่องนภา รินลา

เขียนโดย Super User. Posted in ประวัติและผลงานครู

นางผ่องนภา รินลา

บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โทร  053 - 390113 มือถือ  084 - 6117828
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
งานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่
- ประจำชั้น ป.4
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- อาหารกลางวัน