พิมพ์

ประวัติและผลงานของ คุณครูนิภารัตน์ ผาบคำ

เขียนโดย Super User. Posted in ประวัติและผลงานครู

นางสาวนิภารัตน์   ผาบคำ

บ้านเลขที่ 51/2 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โทร  053 - 880821 มือถือ  085 - 0331778
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
งานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่
สอน ชั้น ป.1
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
- ห้องสมุด