พิมพ์

ประวัติและผลงานของ คุณครูกชพร ศรีอ่อน

เขียนโดย Super User. Posted in ประวัติและผลงานครู

นางสาวกชพร   ศรีอ่อน

14 หมู่ 2 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50220

ครูอัตราจ้าง

งานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่
- สอนกลุ่มสาระวิชาอังกฤษชั้น ป.4 - ป.6

- ธุรการ