พิมพ์

ประวัติและผลงานของ คุณครู.แววฤทัย ไชยมงคล

เขียนโดย Super User. Posted in ประวัติและผลงานครู

นางสาวแววฤทัย   ไชยมงคล

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
งานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่

ประจำชั้น ป.1 
- สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ป.1 - ป.6