พิมพ์

ผลสัมฤทธิ์ NT ป.3 และ O NET ป.6

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลสัมฤทธิ์ NT นักเรียนชั้น ป.3 และ   O - NET  ของเด็กนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า ย้อนหลัง 3 ปี

 

ตารางผลสัมฤทธิ์ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ด้าน

ปีการศึกษา

ภาษา

คำนวน

เหตุผล

2555

45.24

35.87

50.95

2556

47.05

37.30

52.99

2557

57.44

35.04

44.85

2558

54.56

40.95

57.41

 

 

                   ตารางผลสัมฤทธิ์ O – NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   กลุ่มสาระ

 

ปีการศึกษา

ไทย

คณิต

วิทย์

อังกฤษ

สังคม

การงาน

ศิลปะ

สุข- พละ

2555

49.05

40.00

38.21

30.39

46.11

61.68

53.95

66.11

2556

56.86

52.14

33.64

24.64

38.29

55.43

55.71

72.57

2557

44.82

38.41

37.48

25.11

55.00

52.91

42.50

50.91

2558

55.83

56.00

44.27

57.20

39.83

34.61

66.74

66.00