พิมพ์

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้าได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆตามความสนใจของเด็กนักเรียน อาทิเช่น กิจกรรมหัตถา  กิจกรรมดนตรี  กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพละศึกษา เป็นต้น