พิมพ์

เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชเขียว-เหลือง

อันเขียวเหลือง เรืองอร่าม งามสง่า          สันมะฮกฟ้า พราวแพรว แนวไสว

รู้หน้าที่ รู้ระเบียบ และวินัย            คือวิสัย เชิงเช่นผู้ รู้วิชา

       คำสั่งสอน ทุกๆคำ จำฝังจิต          ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ แก้ปัญหา

ช่วยส่งเสริม สร้างเด็กไทย ให้พัฒนา        การศึกษา ให้เป็นหนึ่ง รู้ซึ้งจริง

ร่วมผูกจิตร มิตรสัมพันธ์ สมานสมัคร       จะจงรัก ภักดีชาติ กษัตรา

ประพฤติตาม คำสั่งสอน พระ ศาสดา             เทิดบูชา ผู้ที่ มีพระคุณ

      เรื่องการเรียน การดนตรี และกีฬา         สันมะฮกฟ้า ส่งเสริม สนับสนุน

         พัฒนา สถาบัน เจิดจำรูญ                เกียรติไพบูลย์ ขจรทั่ว ชั่วนิรันทร์

 

มาร์ชสันมะฮกฟ้า

พวกเราชาวสันมะฮกฟ้าพัฒนา         ศรัทธามุ่งผดุงเกียรติแห่งตน

สมัครสมานน้ำใจเปี่ยมล้น       ประกาศตนเพื่อคุณความดี

พวกเราชาวสันมะฮกฟ้าสัมพันธ์        เทิดคุณธรรมประจำกายจิตชีวิตยอมพลี

เราไม่ย้อท้อต่ออุปสรรค์ที่มี       พร้อมผูกไมตรีกับคนทั่วไป

** ดอย...สุเทพเสียดฟ้า       สถิตย์ลงมา อยู่กลางดวงใจ

อีกองค์ พระภูวนัย          เป็นขวัญใจ ชาวสันมะฮกฟ้าร่วมกัน

พวกเราชาวสันมะฮกฟ้าชิดใกล้      หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

อดอิ่มปรีย์เปรมเกษมสุขเศร้าเราร่วมกัน      เหมือนหนึ่งชีวันรักกันจนกว่าชีพวาย